İsabet Okulları ve TÜZDER İşbirlği ile "AKILLI SINAV"

İsabet Okulları ve TÜZDER İşbirlği ile "AKILLI SINAV"

İsabet Okulları ve TÜZDER İşbirlği ile "AKILLI SINAV"

https://www.isabetokullari.com.tr/izmir/isabetli-olma-sinavi

Sınav 70 sorudan oluşmaktadır. Akademik Alan 40 soru (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler), Zihinsel 
beceriler alanı 30 soru (Dikkat, Görsel Algı, Mantık) Sınav süresi 100 dk’dır. 
- Burs, 2019-2020 eğitim-öğretim yılına kayıt yaptıracak öğrenciler için geçerlidir. Bir sonraki yıla devredilemez.
- Sınava katılacak öğrenciler, online başvuru sonrasında öğrenciye özel oluşturulan giriş belgesini okuldan alabilirler ve 
kimlik kartlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
- Burs oranları, belirlenen burslu öğrenci kontenjanına göre düzenlenir.
- Sınavda cep telefonu, hesap makinesi, pergel, cetvel gibi araç-gereç kullanımına izin verilmeyecektir. #tüzder