İLK DÜĞMEYİ DOĞRU İLİKLEYİN!!!

İLK DÜĞMEYİ DOĞRU İLİKLEYİN!!!

İzmir İsabet Okullarında okula alınan her öğrencinin zeka alanı, beyin kullanma, algılama ve değerlendirme biçimi belirlenir ve ilgilinin dosyasına eklenir. Elde edilen verilerin e-okula uyumlu hazırlanmış sisteme aktarılıp takibi yapılır ve geliştirilir. Şubeler oluşturulurken bu verilerden yararlanılır. İlgili birimlerce belirlenen yeterlik alanları ve bu alanlarla ilgili eksikliklere yönelik hizmet içi eğitimler verilir.

Okullarımız hakkında bilgi almak ve okullarımızı gezmek için sizleri en yakın zamanda ilgili birimimizden randevu alarak okulumuza bekliyoruz.