GELECEĞİNİZ İÇİN KAYITSIZ KALMAYIN!!!

GELECEĞİNİZ İÇİN KAYITSIZ KALMAYIN!!!

ERKEN KAYIT AVANTAJLARINI KAÇIRMAYIN!
İzmir İsabet Okullarında Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığı eğitim yaklaşımına uygun öğretim ve bunu destekleyen ve zenginleştiren yeni uygulamalar temel alınır. Bunun için; 
Okula alınan her öğrencinin zeka alanı, beyin kullanma, algılama ve değerlendirme biçimi belirlenir ve ilgilinin dosyasına eklenir. Elde edilen verilerin e-okula uyumlu hazırlanmış sisteme aktarılıp takibi yapılır ve geliştirilir. Şubeler oluşturulurken bu verilerden yararlanılır. İlgili birimlerce belirlenen yeterlik alanları ve bu alanlarla ilgili eksikliklere yönelik hizmet içi eğitimler verilir.
Erken Kayıtta Büyük Fırsat. Okullarımız hakkında bilgi almak ve okullarımızı gezmek için sizleri en yakın zamanda ilgili birimimizden randevu alarak okulumuza bekliyoruz.