İZMİR İSABET OKULLARI DENGELİ ÖDEV PROJESİ

İZMİR İSABET OKULLARI DENGELİ ÖDEV PROJESİ
 • İZMİR İSABET  OKULLARI DENGELİ ÖDEV PROJESİ
 • Amacımız mutlu ve karakterli bireyler yetiştirmektir.  Kurumumuzda eve aşırı ödev verilmemektedir. Çocukların da dinlenmeye ihtiyacı vardır.
 • Öğrencilerimizin akademik gelişimi değişik ölçme araçları ile ölçülür ve değerlendirilir. Eksik veya yanlış öğrenmeler için “TAM ÖĞRENME” çalışmaları planlı ve programlı bir şekilde yürütülür. Tam Öğrenme çalışmaları hafta içi ve cumartesi günleri yapılır. Ayrıca ders saatleri arasında bulunan 20 dakika üzeri teneffüslerde de tam öğrenme ve fırsat eğitimi çalışmaları yürütülür. Bütün bu çalışmaları yürüten Rehberlik ve ölçme-değerlendirme birimimiz eğitim danışmanımıza etkin bir şekilde yardımcı olur.
 •  
 • Ödev Anlayışımız
 • Eğitimin okulda başlayıp okulda sona ermesi amaçtır. Böylece ödevlerini de okulda yapması esastır. Ancak, tam öğrenme yöntemine göre okuldaki çalışmalar yetmediğinden ev ödevi verilmesi okulumuzca uygun bulunmaktadır. Öğrencilere; okuma, araştırma, derslerle ilgili proje hazırlama,   üretkenliklerini öne çıkarmak için çalışmalar yapılmalı, ev ödevleri gözlem ve araştırma niteliğinde olmalıdır.
 • Ev ödevlerinin;
 •     Öğrenmenin ne düzeyde olduğunu,
 •     Öğrenmenin sadece derslerde ya da okuldaki etkinliklerle sınırlı olmadığını,
 •     Öğrencide bağımsız çalışma yeteneğini de geliştirdiğini,
 •     Akademik öğrenme süresini uzattığını
 •     Öğrenciye sorumluluk duygusu kazandırdığı düşünülmektedir.
 • Bunun yanında;
 •     İlköğretimin 1,2 ve 3. sınıflarında hem yönetmelik gereği, hem de eğitimin bilimi açısından ev ödevleri verilmemelidir.
 •     Diğer sınıflar için hafta sonu ödevleri verilmelidir. Bazı derslerden zayıf ve eksik olan öğrencilere takviye edici ödevler verilebilir.
 •     Bu ödevler, “şu sayfadan şu sayfaya kadar ezberle” veya “yaz” şeklinde olmamalıdır.
 •     Ödevler, bir konu veya dersin daha iyi öğrenilmesini ve daha iyi yorumlanmasını sağlama, öğrencinin gelişmesini arttırma gibi amaçlara yönelik olmalıdır.
 •     Ödevler bireysel veya grupça yapılabilmelidir.
 •     Ödevler öğrencilerin bilgi ve gereksinimlerine uygun seçtiği veya ders öğretmeninin belirlediği konulardan oluşmalıdır.
 •     Ödevler araştırmaya dayalı ve proje temelinde olmalıdır.
 • Bu nedenle, her çalışmadan önce;
 •     Doğru konu seçilmelidir,
 •     Konunun (çalışmanın) amacı belirlenir,
 •     Araştırma yöntemi öğrenciye anlatılır,
 •     Yararlanılacak kaynaklar ve kaynak işler belirtilir.
 •     Raporun yazım şekli örneklerle gösterilir,
 •     Sonucun öğretmen ve sınıfça tarafından değerlendirme şekli öğrenciye bildirilir.
 • Bunların öğrenciye verilmesi, öğrencinin çalışma süresini kısaltır, daha net sonuçlar elde edilmesini sağlar.
 • Öğretmenler ödev verirken;
 •     Ödevlerin programlar uyumlu olmasına
 •     Ödevleri ilgi çekici, günlük hayat ve öğrenme bilgilerle iç içe olmasına,
 •     Ödevleri öğrencilerin bilgi ve becerisiyle uyumlu olmasına öğrencilere aşırı yük getirmemesini,
 •     Ceza ve ödül olarak ödev verilmemesine,
 •     Öğrencilerin yaptığı ödevlerde belli bir kalite düzeyi aranmasına ve ödevlerin zamanında bitirilmesine ve yine zamanında kontrol edilmesine özen göstermelidir,
 • Öğrencilerin ödev yapmaları ile ilgili olarak velilere de görevler düşmektedir. Başarının sadece okuldaki çalışmalarla elde edilmediği bilinmektedir. Bu nedenle; okul dışında da planlı bir çalışma yapılması esastır. Veliler olanakları ölçüsünde bir çalışma odası hazırlamalıdırlar. Bu odada bir masa ve sadece arkası olan sandalye ile duyuru panosu, duvar saati bulunmalıdır.
 • Öğrenciler evde hem boş zamanlarını değerlendirme, ödevlerini yapma ve derslerine çalışabilmek için çalışma programı yapmalıdırlar.
 • Çalışma programında 40 dakika çalışma, 10 dakika değerlendirme ve 10 dakika dinlenme sonra, tekrar aynı şekilde çalışma olmak üzere 2’şer saatlik planlamalar yaparak uygulamaları başarılı olmalarına katkı sağlayacaktır.
 • Velilerin çocuklarını “dersine çalış”, “ödevini yap” gibi itici ve baskıcı davranışlar yerine; “sana güveniyorum”, “sen işini bilirsin”, “kendini mahcup etmezsin” gibi destek sözleri ile teşvik etmeleri ve okuldan geldiklerinde de “ödevin var mı?, sınavdan kaç aldın?” gibi sorular yerine, “günün nasıl geçti, bugün öğretmenine hangi soruları sordun?” gibi sözler ile konuşma ve dinleme ortamı yaratmaları yararlı olacaktır.
 •     Veli öğrenciye çalışma ortamı sağlamalı, öğretmen de, verdiği ödevi zamanında değerlendirmeli, öğrencide emeğini ve çabasının ürününü anında almalıdır. Öğrenci ödevini yapmamakta direnirse sorunun çözümü için işbirliği sağlanmalıdır. Başarı için taraf değil, öğretmen-öğrenci ve veli ekibi takımın birer elemanı olduklarını unutmamalıdırlar.

 

 

GALERİYapım aşamasındadır...
SAĞLIK
KÜTÜPHANEYapım Aşamasındadır.
YEMEK
BİLGİ İŞLEMÖğrenci İşleri
Kulüplerimiz
BASINDA OKULUMUZYapım aşamasındadır...