Dil Kursları

Dil Kursları

İZMİR İSABET OKULLARI  

DİL KURSLARI

  • Okulumuzda öğrencilerimiz İngilizcenin yanında Çince, İspanyolca ve Pratik Arapça vb dilleri seçmeli olarak öğrenilmektedir. 
  • Yabancı Dil(İngilizce) çalışmaları, değişen ve gelişen durumlarda dikkate alınarak planlı ve programlı bir şekilde yapılır. Öğrencilerimizin yabancı dili konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirme çalışmalarına önem verilir. Haftada 8-9 ders saati olarak planlanan İngilizce eğitiminin bir ders saati, yabancı öğretmen tarafından verilir. CAMBRİDGE UNV.  SINAVLARINA 3.sınıftan itibaren öğrencilerimizin katılımı sağlanarak geldiğimiz nokta tespit edilir ve değerlendirilir.
  • Özel Eğitim Kurumları artık kitle iletişim araçları ile uzak kavramının kalmadığı, uluslar arası ilişkilerin çok geliştiği dünyamızda öğrencilerinin en az iki yabancı dili iyi bilmeleri ve kullanmalarını gereğine inanmaktadır.

 

 

Dil Kursları
Dil Kursları
Dil Kursları