Veli İzleme Ve Bilgilendirme

Veli İzleme Ve Bilgilendirme
Öğrencisinin akademik, psikolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde İsabet Eğitim Kalitesinin en önemli çözüm ortağıdır.
• İsabet güvencesinin farkındadır,
• Öğrencisinin eğitimiyle ilgili tüm konularda bilgi sahibi olur,
• Adil ve saygılı davranışlarla karşılanır,
• Her öğrenciye ve veliye eşit fırsatlar sunulduğunu bilir,
• Okul yönetimine görüş ve önerileri ile katkıda bulunur,
• Okulun duyuru ve yayınlarını takip eder,
• Kendisi için düzenlenen toplantı ve programlara katılır,
• Gerçekleşecek proje ve etkinliklere katılır...