Karakter Eğitimi

Karakter Eğitimi
Karakter eğitimi ile öğrencilerimizin kendisine, ailesine ve milletine faydalı olacak değerleri kazandırmak, ahlaki açıdan gelişimlerine katkıda bulunmak, hayatın gerçek gayesini bulma ve erdemli yaşamak gibi anlam arayışlarına sahip olmaları amaçlanmıştır.
• Kendimize özgün “İsabet Karakter Eğitimi” müfredatı kapsamında hergün düzenli manevi eğitim,
• Kendi seviyelerine göre oluşturulan her 6-7 kişilik küçük gruba bir uzman eğitmen,
 • Kur’an-ı Kerim, İlmihal, Sure ve Dua ezberleri, Siyer-i Nebi, Tecvit, Adab-ı Muaşeret dersleri ve belirli bir seviyeden sonra Arapça eğitimi,
• Her ay farklı değerler ve bu değerler kapsamında gerçekleştirilen, kısa film, drama, seminer çalışmaları, yarışmalar ve birçok uygulamalar ile öğrenilenleri kazanıma dönüştürme etkinlikleri,
• Karakter eğitimi derslerimiz sadece derslere sıkıştırılmış bir eğitim değil, öğrencinin yaşamı boyunca devam eden; okulunda, evinde, sosyal hayatında, arkadaşları arasında yani; hemen hemen her alanda varlığını sürdüren bir eğitimdir