Kim Korkar Algoritmadan!

Kim Korkar Algoritmadan!

Bilgisayarın çalışma mantığı üzerine canlandırmalar yaparak bedensel öğrenme ile algoritma mantığını öğreniyoruz.