BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ: BOKS BRANŞI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ: BOKS BRANŞI

Boks çocukların fiziksel gelişimi için oldukça büyük öneme sahiptir. Boksun en büyük avantajı kemik gelişimine katkısı sağlamasıdır. Çocukların içinde bulundukları gelişim döneminde beyin fonksiyonları da gelişmeye başlar. Analiz yapma yeteneği, karar verme becerisi, kendini savunma yeteneği ve olaylara bakış açıları gibi bir çok temel kazanım okul öncesi ve okul çağı dönemlerinde oluşmaya başlar. 
Beden Eğitimi ve Spor derslerimizde boks sporu ile öğrencilerimizin gelişimini destekliyoruz.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ: BOKS BRANŞI
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ: BOKS BRANŞI
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ: BOKS BRANŞI