Eğitim Teknolojileri

Eğitim Teknolojileri
 
 21. yüzyıl koşullarını sunan Özel Bursa İsabet Okulu olarak eğitimde teknoloji entegrasyonuna önem veriyoruz. Öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor öğrenmelerinde teknolojiyi kullanarak eğitim ortamlarını inovatif yaklaşımlar ile zenginleştiriyoruz.
 
Okulumuzda Bulunan Teknolojik İmkanlardan Bazıları:
 
 
Akıllı Tahtalar: Etkileşimli olarak interaktif tahtalar.
 
Tabletli Eğitim: Dijital kitaplardan not almaya kadar birçok şekilde öğrencilerimizin kullanımına sunduğumuz tabletler.
 
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri: İlkokuldan itibaren öğrencilere teknolojinin bir amaç değil araç olduğunu öğrettiğimiz, dijital ortamlarda öğrencilerin hayal gücünü geliştirmeyi hedefleyen dersler.
 
Kodlama Dersleri: Küçük yaşta kodlama eğitimi almak çocuğun bilişimsel ve algoritmik düşünme becerilerini geliştiriyor.
 
Minecraft Eğitimleri: Okullarda kullanılacak bu sürüm, öğrencilerin mantıklı düşünmesine ve yaratıcılıklarını geliştirmesine yardımcı oluyor.
 
3D Yazıcılar:Tasarım eğitimleri verilerek öğrencilerimizin fikirlerini somut nesnelere dönüştürmesini sağlayan yazıcılar.
 
Sosyal Medya Eğitimleri: Hayatımızın önemli bir parçası haline gelen sosyal medya konusunda öğrencilerimizi bilinçlendirdiğimiz eğitimler.
 
Maker Sınıflar - IoT (Internet of Things): Öğrencilerimizin üretim yapmasını sağladığımız ve bu konuda eğitimler verdiğimiz sınıflar. IoT (Internet of Things) nesnelerin interneti konusunda da bilinçlendiriyor. IoT’nin bileşenleri olan sensörler ve iletişim (GSM) alanlarında da uygulamalar yaptırıyoruz.
 
Robotik Dersleri: Arduino mikrodenetleyici kullanarak öğrencilerin her aşamasını kendi geliştirdiği robotlarını programlıyoruz.
 
Sanal Gerçeklik Simülasyonları: Hızla yayılan bir teknoloji olan sanal gerçekliği, 3 boyutlu gözlüklerle öğrencilerimize gösterdiğimiz simülasyonlar.
 
Education Gamification: Teknoloji sayesinde eğitimin daha eğlenceli hale gelmesini sağlayan dijital oyunlarımız.
 
Teknoloji Akademisi: Sadece öğrencilerimizin değil, öğretmenlerimizin de teknolojiyi daha verimli kullanmaları için verdiğimiz kurumiçi seminerler düzenliyoruz.
Eğitim Teknolojileri
Eğitim Teknolojileri