Eğitim

Eğitim
Öğrenciyi merkezine alan, etkin ve verimli öğrenmeye dayalı, farklı yaklaşımların kaynaştırılarak uygulanmasıyla zenginleştirilmiş, İsabet Eğitim Modelinde;
• Her öğrencinin bireysel farklılıklarının ve öğrenme eksiklerinin tespit edilip bu doğrultuda çalışma ve çalışma ortamlarının hazırlandığı Tam Öğrenme Modeli,
• Sonuca dayalı anlayış yerine sürece dayalı anlayışı benimseyen ve önceki bilgileri yenileriyle bütünleştiren Yapılandırmacı Yaklaşım,
• Her öğrencinin kendi seviyesi ile yarıştığı ve kendi seviyesi doğrultusunda aylık hedeflerinin oluşturulduğu Bireysel Hedefleme Sistemi,
• Öğrenenin öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdığı, ilgili kararlar ve öz düzenleme olanaklarının verildiği Aktif Öğrenme Modeli,
• Öğrencilerin kendi araştırmaları, düşünmeleri ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmasını teşvik eden Buluş Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı,
• Öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlayan; bağımsız ve eleştirel düşünme ile problem çözme yeteneği kazandıran Proje Tabanlı Öğretim Modeli