Bütün Öğrencilerimiz Özeldir

Bütün Öğrencilerimiz Özeldir

Bütün Öğrencilerimiz özeldir

Her çocuk eşsizdir,  doğuştan getirdiği muhteşem bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin ortaya çıkarılabilmesi için uygun eğitim şartlarının oluşturulması gereklidir. Okulumuzun amacı, insanda var olan bu potansiyelin bütün yönleriyle ortaya çıkarılabilmesi için gerekli eğitim ortamlarının oluşturulmasıdır.

Okulumuzda insanlık için en önemli ihtiyaç olan üstün nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Böylece geleceğin bilim insanlarını, geleceğin sanatçılarını, geleceğin devlet adamlarını ve geleceğin liderlerini yetiştirme yolunda sağlam temeller atılmış olacaktır.

 

Geleceğiniz  Önemli ise Doğru Yerdesiniz

 Hedefimiz

İnsanların maddi ve manevi yönden tam kapasite gelişimlerini sağlayacak eğitim ortamları oluşturmak.

Vazifemiz

Öğrencilerin var olan yeteneklerini en üst seviyede geliştirmeleri için çalışmaktır.

 

 Size Özel Eğitim Modeli

Okulumuzu diğer okullardan farklı ve üstün kılan Eğitim modeli oluşturularak patentti çalışmaları yapılmıştır.  

Bu eğitim modeli çocuğun var olan kapasitesi tanıyarak en üst seviyede kullanmasına imkan verecek bir program uygulamaktadır.  Zenginleştirme Eğitim Modeli(ZEM) eğitimi sadece teori değil uygulamaya ağırlık veren bir sistemdir.  Mutlu çocuk anlayışı ile yaparak yaşayarak öğrenen bireyler yetiştirilecektir.  

 

Özgün Eğitim Modeliyle Üstün Nitelikli İnsanlar Yetiştiriyoruz.

ZEKA EĞİTİMİ

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli yeteneklerden birisi de aklını kullanabilmesidir. Zekâ potansiyeli insana bahşedilmiş olağanüstü bir nimettir. İnsan, beyin potansiyelini kullanarak problemlerini çözer, sıra dışı fikirler ortaya koyar, hayatını kolaylaştıracak eserler üretir. Zihinsel Gelişim Eğitimiyle öğrencilerimizin problem çözme, düşünme, üretkenlik gibi temel zihinsel beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.

 KİŞİLİK EĞİTİMİ

Kişilik Eğitimiyle, öğrencilerimizin kendi duygularını ve başka insanların duygularını tanıyabilmesi, duygularını birbirinden ayırt edebilmesi ve bütün bu bilgileri düşünce ve davranışlarının oluşumunda doğru bir biçimde kullanabilmesi hedeflenmiştir.

SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ

Sosyal Beceri Eğitimiyle öğrencilerin temel iletişim becerilerini bilip uygulamaları amaçlanmıştır. Toplumsal nezaket kurallarını bilmeleri; yazılı ve sözlü ifade becerilerini etkili şekilde kullanmaları hedeflenmiştir.

 MANEVİ EĞİTİM

Manevi Eğitimle öğrencilerimizin hayatın gerçek gayesini bulma, insan olarak tekâmül etme, ruh yüceliği, kendini bilmek, erdemli yaşamak gibi anlam arayışlarına sahip olmaları amaçlanmaktadır. Böylece aklı ve kalbi, mantığı ve gönlü dengede tutarak tekâmül etmeleri hedeflenmiştir.

FİZİKİ EĞİTİM

Fiziki Eğitimle öğrencilerin dengeli ve doğal ürünlerle beslenmeleri, spor yapmaları, planlı ve düzenli yaşamaları, temizlik, tertip ve düzen alışkanlığı kazanmaları hedeflenmektedir.

 KAP (Kariyer Planlama Projesi) ile Öğrencimizin Yeteneği Ve İlgisini zamanında Keşfediyoruz

Meslek Seçimi Projesi ile her öğrencimizin Anasınıfından itibaren İlgi ve yeteneklerinin tespit edilerek gelecekte başarılı olabilecekleri alanların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu uygulama Türkiye’de ilk ve tek olacaktır. “Meslek Seçimi ” projesi her öğrenci için 1. Sınıftan itibaren, dersine giren bütün öğretmenlerin ve ailelerinin dolduracağı gözlem formları, uzmanlar tarafından yapılan zekâ, akademik kabiliyet, kişilik testleri ve alan uzmanları denetiminde yapılan uygulama projelerinden oluşan bir dizi değerlendirme ile gerçekleşecektir.

 Örnek Şahsiyetler Yetiştiriyoruz

“Şahsiyet Eğitim Programları ve Zenginleştirme Eğitim modelliyle geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla “Şahsiyet Eğitim Programları” hazırlanmıştır. Okulumuza özgü geliştirilen eğitim programları ile öğrencilerimizin sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimine katkı sağlanacaktır.  Konuşma, hızlı okuma, yazma becerisi ve iletişim eğitimleriyle öğrencilerimiz model insanlar olacaklardır.

 Okuyan ve yazan Bir Nesil Yetiştiriyoruz

Okulumuzda kitap okuma çalışmaları 1. sınıfın 2.döneminden sonra 10 Kitap, diğer sınıflarımız yılda 30 kitap okuma hedefine ulaştırılır.Dünyada en çok kitap okuyan Japonya’da 24 kitap ortalaması ile 1.sırada yer alırken okulumuzda dünya ortalamasının üzerinde bir çalışma yapılacaktır.Bununla beraber düşünen ve düşündüklerini yazabilen öğrenciler yetiştirecek okulumuza has uygulamalar yapmaktayız.

  Değerlerini bilen ve sahip çıkan bir nesil yetiştiriyoruz.

Bütün öğrencilerimize değerler eğitimi planlanıp ve yürütülmektedir.  Öğrencilerimizin Allah ve Resulünün sevgisi, Hz Kuranın öğretilmesi hedeflenmektedir. Böylece bütün talebelerimizi memleketine ve insanlığa faydalı, çalışkan, üretici, kul hakkına riayet eden, Allah yolunda, dosdoğru, sözünün eri olan insanlar olarak yetiştirmeye gayret ediyoruz. İlmihal bilgilerinin tam öğretilmesi  en önemli farkımızdır.

 

Geleceğin Bilim Adamlarını Yetiştiriyoruz

BİLİM VE UYGULAMA LABORATUVARLARI  (BUL)

Türkiye’de bir ilk özgün eğitim modeliyle çocukların teori ile beraber uygulama yada ağırlık vererek var olan potansiyelini en üst seviyede kullanmalarını sağlayacak patenti bize ait bir çalışmadır.

Zeka Laboratuvarı
 Akıl oyunları, sıra dışı düşünme, Problem çözme becerileri uygulamalarının yapılacağı alan.
Uzay Bilimleri Laboratuvarı

Bilim Merkezi

Tasarım Ve Bilgisayar Laboratuvarı: Robot, Kapla, Ahşap Tasarım, Bilgisayar, Elektronik vb

Sosyal Beceriler Laboratuvarı

Dil Laboratuvarı
Estetik Sanatlar Laboratuvarı

Uygulamalı Sanatlar Laboratuvarı

Yemek Bilimleri Laboratuvarı
Tarım Eğitimi Bahçeleri

 Kaliteyi Fark Eden Bir Nesil Yetiştiriyoruz.

 Kıyafet 

Ajans tarafından tasarlanan kıyafetlerimizin her çocuğun beğeneceği bir yüksek zevk ürünüdür. Çocukların sağlığı düşünülerek organik olarak dokunmuş kumaşlardan seçilen kıyafetlerimiz yüksek kalite anlayışı ile hizmet vermektedir. Kullanışlı, esnek bir şekilde üretilen kıyafetlerimizden her öğrencimiz memnun kalacaktır.

 Sağlık 

 "Okul sağlık odasında,  okul hemşiremiz tarafından takip edilen sağlık hizmetlerimiz güvenli bir ortamda profesyonel bir şekilde uygulanmaktadır.

 Güvenlik 

Okulumuzda Profesyonel Güvenlik firması tarafından güvenlik sağlanmaktadır.

 Yemek 

Okulumuzda yemek hizmeti, kurumumuzun kendi mutfağında deneyimli  personel tarafından   kalite standartlarına bağlı kalınarak hazırlanır. Servis ve sonrası tüm hizmetler, tecrübeli personeller tarafından gerçekleştirir.

  Servis 

Okulumuzda ulaşım, Profesyonel Turizm firmasının  araçlarıyla sağlanmaktadır.

 Okulumuzu, öğrencilerimizin mutlu ve güvenli ulaşımı için her geçen gün servis kalitesini arttırmaya devam etmektedir.

Kitap ve Kırtasiye

Kırtasiye ve kitap: yardımcı kaynak, İngilizce kitapları vb. öğrencimiz adına temin edilerek hiç zahmet çekmeden velimiz bu kaynaklara ulaşabilmektedir.

 Öğrencilerimizi yeteneklerine ve ilgilerine uygun Kulüplerimizde yetiştiriyoruz 

Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfedip yönlendirmek, onları ilgi duydukları alanda yetiştirmek amacıyla kulüplerimiz çalışmaktadır.

 

Bilim ve Tasarım Kulübü

Fotoğrafçılık Kulübü

Satranç Kulübü

Sinema ve Kısa Film Kulübü

Yazarlık Kulübü

Akıl Oyunları Kulübü

Bilişim Kulübü

Eğitsel Oyunlar Kulübü

English Press Kulübü

 Futbol Kulübü

Görsel Sanatlar Kulübü

İngilizce Drama Kulübü

Masa Tenisi Kulübü

Matematik Oyunları Kulübü

Organik Yaşam Kulübü

Osmanlıca Kulübü

Halk Oyunları Kulübü

Tekvando Kulübü

Hat Kulübü

 

Öğrencilerimizi Tarihimize ve Kültürümüze uygun Gezilerle Yetiştiriyoruz

Öğrencilerimiz, Öğretmenlerimiz, Velilerimiz için tarih ve kültür gezileri,  Okulumuzdaki geziler anasınıfımdan 8. Sınıfa kadar öğrencinin öğrendikleri konulara ve bilgi seviyesine göre planlanmıştır. Öğrencimiz geziyi eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak yapar. Bilinçsiz tekrar gezileri okulumuzda yapılmamaktadır.

 

Proje tabanlı eğitim ile araştıran öğrenciler yetiştiriyoruz.

Proje ve yarışmaların takibi:  Dünya ve Türkiye genelinde yapılan yarışma ve projelerle örnek bir kurum hedeflenmektedir.

MEM ve MEB Bu Benim Eserim vb Projeleri: 

TÜBİTAK Projesi: 

AB Comenius Okul Ortaklığı Projesi: 

AB Dil Asistanlığı Projesi: 

 Kalkınma Ajansı Projesi: 

Özel Kurumların veya resmi kurumların projeleri

Ödevsiz Eğitim Eğitimle Mutlu Öğrenciler Yetiştiriyoruz

Amacımız mutlu ve karakterli bireyler yetiştirmektir.  Kurumumuzda eve aşırı ödev verilmemektedir. Çocukların da dinlenmeye ihtiyacı vardır.

Öğrencilerimizin akademik gelişimi değişik ölçme araçları ile ölçülür ve değerlendirilir. Eksik veya yanlış öğrenmeler için “TAM ÖĞRENME” çalışmaları planlı ve programlı bir şekilde yürütülür. Tam Öğrenme çalışmaları hafta içi ve cumartesi günleri yapılır. Ayrıca ders saatleri arasında bulunan 20 dakika üzeri teneffüslerde de tam öğrenme ve fırsat eğitimi çalışmaları yürütülür. Bütün bu çalışmaları yürüten Rehberlik ve ölçme-değerlendirme birimimiz eğitim danışmanımıza etkin bir şekilde yardımcı olur.

 Akıllı Sınıf Programı İle Teknolojiyle Tanışık Öğrenciler Yetiştiriyoruz

Sınıflarımız da akıllı sınıf programı uygulanır.  Akıllı tahta, interaktif ve doğal öğrenme ortamları etkin bir şekilde kullanılır. Bu şekilde bir öğrenim faaliyeti daha eğlenceli, daha görsel ve daha hızlı gerçekleşir. Akıllı sınıf programının dışında eğitimcilerimizin hazırladığı sunumlar ve diğer etkinlikler ders sürecini öğrenci merkezli hale getirir.

 Sınav Hazırlama Merkezi İle Başarılı Öğrenciler Yetiştiriyoruz

Ülkemizde uygulanmakta olan sınav sistemi ilköğretimin, öğrenci eğitim kariyeri üzerindeki etkisini daha da artırmıştır. İyi bir kariyer için iyi bir üniversite, iyi bir üniversite için iyi bir lise, iyi bir lise için de iyi bir ilköğretim dönemi gerekmektedir. Bu Merkezde öğrencilerimiz sosyal hayatlarını ihmal etmeden en doğru şekilde merkezi sınavlara hazırlanmış olacaktır.

 Rehberlik Eğitim Merkezi İle Kendiyle Ve Çevresi İle Barışık Öğrenciler Yetiştiriyoruz

Eğitim çalışmalarının verimini artırmak, tam öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamak ve mevcut başarımızı daha da üst seviyeye çıkarmak için merkezimizde, yapılacak eğitimleri programlanmaktadır. Çünkü aynı eğitim hedeflerine yönelik, aynı stratejik planlama çerçevesinde faaliyet gösteren kişiler arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlayacak, rehberlik ve takip faaliyetlerini yürütecek bir üst planlamaya ihtiyaç vardır.

 Yabancı Diller Merkezi(YADIM) İle Dünyayla Kuşaklaşan Öğrenciler Yetiştiriyoruz

 Okulumuzda öğrencilerimiz İngilizcenin yanında Çince, İspanyolca, Rusça ve Pratik Arapça vb dilleri seçmeli olarak öğrenilmektedir. 

Yabancı Dil(İngilizce) çalışmaları, değişen ve gelişen durumlarda dikkate alınarak planlı ve programlı bir şekilde yapılır. Öğrencilerimizin yabancı dili konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirme çalışmalarına önem verilir. Haftada 8-9 ders saati olarak planlanan İngilizce eğitiminin bir ders saati, yabancı öğretmen tarafından verilir. CAMBRİDGE UNV.  SINAVLARINA 3.sınıftan itibaren öğrencilerimizin katılımı sağlanarak geldiğimiz nokta tespit edilir ve değerlendirilir.

 Kantin Siz Okul İle Sağlıklı Ve Dengeli Beslenen Öğrenciler Yetiştiriyoruz

Öğrencilerimizin sağlıklı beslenmeleri için yemek listesi aylık olarak gıda mühendisinin de bulunduğu beş kişilik kurul tarafından hazırlanır. Okul web sitesinde duyurulur ve uygulanır. Düzenli beslenme alışkanlığının gelişmesi, gereksiz harcamanın önüne geçilmesi için KANTİN OKUL uygulaması yapılmaktadır.

 Öğretmenlere Yönelik Etkinliklerle Aktif Öğretmenlerle Çalışıyoruz

Kendi Öğretmenlerimize Dönem başında ve Şubat tatilinde Nitelikli Hizmet İçi programlar yapılacaktır.

PİG: Öğretmen ve personele yönelik Performansı iyileştirme ve geliştirmeye yönelik bir çalışma hazırlanmıştır.

Stratejik Plan Çalışmaları: Okulumuzun Stratejik Planı hazırlanmalıdır. Uzman desteği alınarak 5 ve 10 yıllık hedeflere göre uygulanabilir olarak hazırlanan bu plan bütün ilgili birimlerin desteğiyle uygulanmalıdır.

Haftalık etkinlik ve ders planı: Her zümre 1 hafta önceden yapacağı çalışmayı planlayarak verimli etkinlikler yapmaktadır.

 Profesyonel Veli Programları ile Velilerimizi Destekliyoruz

Veli Toplantıları: Yılda 4 defa planlı şekilde yapılmaktadır.

Veli Bülteni: Veli iletişimini güçlendirmek için Haftalık Bizden Haberler broşürü gönderilmektedir. Ayrıca veli telefon aramaları ve toplantılarla veli iletişimi sürekli canlı tutulur.

Ana Baba Okulu Eğitim Programı: Bu velilerimizin okulla olan ilişkilerinin çok daha verimli hale getirilmesi ve kurum aidiyet duygusunu geliştirmek için bir takım eğitim programların yapılması faydalı olacaktır.   Öğrenci velilerimizin katılacağı “Ana Baba Okulu Eğitim Programı”  hazırlanmıştır.

Ziyarete gidiyoruz: Okulumuz velilerinin kurum aidiyet duygusunu artırmak, öğrencilerimizin eve aile yaşantılarını görerek ve ailelerini tanıyarak eğitim kalitesini yükseltmek için sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleri sorumluluğunda dönemde bir, senede iki defa ev-işyeri ziyaretleri yapılması gerekmektedir. Ayrıca sınıf öğretmenli ve sınıf rehber öğretmenliği olmayan öğretmenlerimizde dersine girdiği öğrencilerden en az 15 öğrenciyi ziyaret edecektir. Bu amaçla ”Ziyarete gidiyoruz” projesi uygulanacaktır.

Benim okulum:  Okulumuzdaki öğrencilerimizin velisi arasında kaynaşmayı artırmak için yapılan programdır. Bu velilerimizin okulla olan ilişkilerinin çok daha verimli hale getirilmesi, manevi gelişimi ve kurum aidiyet duygusunu geliştirmek için bir takım  programların yapılması faydalı olacaktır.  Ayrıca babalarımıza yönelik kahvaltı, spor karşılaşmaları gibi etkinlikler düzenlemekteyiz. Anneler çayı ve anneller meclisiyle program aktif hale getirilir.

Veli İletişim Formu: Kurumumuzda veli iletişimini sistematik hale getirmek ve şeffaf bir uygulama ile sorunların çözümünü daha hızlı gerçekleştirmek için okulumuzun web sitesine “Veli İletişim Formu”  eklenerek açık iletişim sağlanmıştır. 

 Sınıf annelerinden seçilen anneler meclisi ile okulumuzu birlikte geliştiriyoruz.

 

 

Son söz

Farklı ve üstün eğitim anlayışı ile yola çıkan okulumuz Aydında önemli bir ilki gerçekleştirecektir. Okulumuz Zenginleştirilmiş Eğitim Modeli ile öğrencilerinin ferdi farklılıklarını gözeterek zihinsel, duygusal, bedensel, ruhsal ve sosyal açılardan bir bütün olarak gelişmesini sağlayarak beynelmilel bir kimlik taşıyan fert olmalarına katkı sağlar. Bu çalışmalarıyla akademik başarının en üst seviyede olmasına imkân verir.

Okulumuz yabancı dile önem vererek, milli eğitim müfredatının yanı sıra, öğrencilerinin uluslar arası eğitim öğretim programlarından da faydalanmalarını sağlar.

Eğitim ve öğretimi çeşitli spor, sanat ve sosyal alanlarda düzenlediği etkinliklerle güçlendirmek, kaliteyi hedefleyen, deneyimli, uzman, yeniliklere açık ekip ile çalışmak, öğretmeni, öğrencisi, velisi, çalışanları ve çevresi ile etkili sağlıklı iletişim kurarak herkesin kendini iyi hissedebileceği bir eğitim ve öğretim hizmeti sunmaktadır.

Her alanda üstün nitelikli insanlar yetiştirerek insanlığa hizmet etme anlayışıyla yola çıkan okulumuz, bu hedefini gerçekleştirip öğrencilerine en iyi hizmeti vermektedir.

 Doğru İnsanlar Doğru Yerlerde Yetişir

 Doğru insan yetiştirir