VELİ PROGRAMLARI

VELİ PROGRAMLARI

Veli Toplantıları: Yılda 4 defa planlı şekilde yapılmaktadır.

Veli Bülteni: Veli iletişimini güçlendirmek için Haftalık Bizden Haberler broşürü gönderilmektedir. Ayrıca veli telefon aramaları ve toplantılarla veli iletişimi sürekli canlı tutulur.

Ana Baba Okulu Eğitim Programı: Bu velilerimizin okulla olan ilişkilerinin çok daha verimli hale getirilmesi ve kurum aidiyet duygusunu geliştirmek için bir takım eğitim programların yapılması faydalı olacaktır.   Öğrenci velilerimizin katılacağı “Ana Baba Okulu Eğitim Programı”  hazırlanmıştır.

Ziyarete gidiyoruz: Okulumuz velilerinin kurum aidiyet duygusunu artırmak, öğrencilerimizin eve aile yaşantılarını görerek ve ailelerini tanıyarak eğitim kalitesini yükseltmek için sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleri sorumluluğunda dönemde bir, senede iki defa ev-işyeri ziyaretleri yapılması gerekmektedir. Ayrıca sınıf öğretmenli ve sınıf rehber öğretmenliği olmayan öğretmenlerimizde dersine girdiği öğrencilerden en az 15 öğrenciyi ziyaret edecektir. Bu amaçla ”Ziyarete gidiyoruz” projesi uygulanacaktır.

Benim okulum:  Okulumuzdaki öğrencilerimizin velisi arasında kaynaşmayı artırmak için yapılan programdır. Bu velilerimizin okulla olan ilişkilerinin çok daha verimli hale getirilmesi, manevi gelişimi ve kurum aidiyet duygusunu geliştirmek için bir takım  programların yapılması faydalı olacaktır.  Ayrıca babalarımıza yönelik kahvaltı, spor karşılaşmaları gibi etkinlikler düzenlemekteyiz. Anneler çayı ve anneller meclisiyle program aktif hale getirilir.

Veli İletişim Formu: Kurumumuzda veli iletişimini sistematik hale getirmek ve şeffaf bir uygulama ile sorunların çözümünü daha hızlı gerçekleştirmek için okulumuzun web sitesine “Veli İletişim Formu”  eklenerek açık iletişim sağlanmıştır.