Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Sosyal bilgiler dersi; temel kültür öğelerini, birçok alandaki çalışmalardan sağlanan bulgulardan, disiplinler arası bir yaklaşımla seçilip yoğrularak oluşturulmuş bilgileri içinde bütünleştiren; ilköğretim düzeyine ve çocuğun küresel algılama özelliğine uygun duruma getirilmiş bir derstir.

Bir toplumun hayat anlayışı ve ortak değerleri ve kültürü, o toplumun yeni yetişen bireylerine sosyal bilimler aracılığı ile kazandırılabilir. Sosyal bilgiler; öğrencilerin yaşadıkları coğrafyaya, topluma, kültürel mirasa duyarlı, dünyada olup biten olayların neden ve sonuçlarını doğru kavrayabilen ve eleştirel değerlendirebilen, olaylardan yeni yorumlar çıkarabilen, ilkeli düşünebilen ve davranabilen, inanç değerlerine sahip ve diğer inanç sistemlerine saygı duyabilen bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlar.