Müzik

Müzik

            Müzik Eğitimi

Müzik dersindeki amacımız;

• Müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek,

• Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkân sağlamak,

• Yeteneğini müzik üretme yoluyla geliştirmek,

• Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası müzik kültürlerini tanımaları sağlamak.

Müziğe karşı ilgi ve yeteneği olan öğrenciler tespit edilir. Arzu edenlerin müzik dersi dışında uygulanan etkinliklerden yararlanmaları sağlanır. 

Başarılı öğrenciler “Çocuk Korosu” ne seçilir.