Makaleler

09.01.2017 İsabet Okulları olarak öğrencilerimizde var olan  güzel davranışları pekiştirmek ve yaşamlarında uygulatmak amacıyla hafta sonlarında açılan hayır çarşısındaki malzemeleri, başında kimse olmadan, üzerlerindeki fiyatlarına göre öğrencilerimiz kendi...
10.11.2016 Bir milletin geçmişi ile geleceği arasında bağ kurmayı sağlayan, eğitim faaliyetlerinin daha nitelikli olması okulumuzun ve öğrencilerimizin istikbali için olmazsa olmaz şartıdır. Eğitimde kalitenin artırılması için sorumluluk büyük bir...
10.11.2016 Öğrencilerimizin şahsiyetli olmalarının ve sorumluluk bilinci oluşturmayı hedefledik. Her öğrenci üstlendiği sorumluluğu başarıyla yerine getirerek ödül almaya hak kazanması olumlu davranışlarının pekiştirilmesi hedeflenmiştir. Deneyimlerini ve sorumluluklarını...
10.11.2016 Dil: İnsanların birbirleri ile anlaşmak için geliştirdikleri işaretler sistemidir. Dil insanları diğer canlılardan üstün kılan en önemli özelliğidir. Dil olmasaydı insanoğlu bu kadar gelişemezdi. Çünkü geçmiş insanların bilgi birikimi dil...
10.11.2016 Zihin haritası öğrenci,öğretmen,yönetici ve veliler olarak okul ve sınav takibini daha rahat yapabilmek için hazırlandı.herhangi bir öğrenci geçerli sayılabilecek bir özrü olmadan ders çalışmaz ya da çalıştığı halde başarısız olursa...
10.11.2016 Güzel Bir Gelecek İçin Okulumuzu diğer okullardan farklı ve üstün kılan Eğitim modeli oluşturularak patentti çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmayla okulumuzda eğitim faaliyetleri sınav odaklı olmaktan çıkarılarak M.E. B mevzuatı ve yapılandırmacı...
31.12.2014    Bütün Öğrencilerimiz özeldir Her çocuk eşsizdir,  doğuştan getirdiği muhteşem bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin ortaya çıkarılabilmesi için uygun eğitim şartlarının oluşturulması gereklidir. Okulumuzun amacı, insanda var...