Drama,Satranç,Halk Oyunları

Drama,Satranç,Halk Oyunları

DRAMA EĞİTİMİ

Bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir cümleyi, bir fikri ya da yaşantıyı veya bir olayı, tiyatro tekniklerinden yararlanarak, oyun veya oyunlar geliştirerek canlandırma olarak tanımlanan drama; olay, olgu, yaşantı ve bilgileri yeniden yapılandırmaya yönelik etkinlikleri içerir. Drama etkinlikleri; kurumsal boyutun oluşturulmasının yanı sıra oyunlaştırma, canlandırma ve doğaçlama temel alınmak üzere atölye çalışmaları çerçevesinde yürütülür. Drama, yaşam durumlarını oyunda var olan “Kurallar içinde özgürlük” öğesini kullanarak, öğrencilere kendini keşfetme, tanıma, başkalarını tanıma, kendini başkalarının yerine koyabilme fırsat ve olanaklarını verir. Böylece drama bir disiplin, bir öğretim yöntemi ve bir sanat eğitimi alanıdır.

HALK OYUNLARI

Halk oyunları; diğer sanat dallarından farklı olarak, ait olduğu toplumun orijinal karakterlerini taşıyan, fertlerin müşterek duygu düşünce ve davranışlarını sergileyen, başkasına göre yalnızca güzel, ama kendi içinde ilgilenen kişinin dünyasını aydınlatma özelliğine sahip bir kültürel kimliktir.

Halk oyunları 1.2.3. ve 4. sınıflarda haftalık 1 ders saati olarak işlenir. Yıl boyu okul içerisinde yapılan gösterilerde, öğrenciler derste öğrendiklerini sergilerler.

SATRANÇ

Satrancın, özellikle çocukların eğitim sürecine olumlu katkıları olacağı düşüncesiyle dünya çapında yoğun ilgi gören bir spor dalı olduğu bilinmektedir.

Satrancın öğrencilere sağladığı yararlar:

  • Kötü alışkanlıklar edinilmesine engel olur.
  • Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır.
  • Doğru ve hızlı düşünmeye yardımcı olup sorunlara yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir.
  • Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir.
  • Özgüven duygusu aşılar ve bunu geliştirir. Kişinin kendi daha iyi tanımasına, bireysel yeteneklerini açığa çıkarmaya ve kararlar alabilmeye yardımcı olur.
  • Kişinin dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır.
  • Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavranmasına yardımcı olur.
  • Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirilir.
  • Konulara karşı çok yönlü bakış açısıyla yaklaşmasını sağlar.