Akademik Ders İşleyişi

Akademik Ders İşleyişi

Okulumuz en üst seviyede bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve üretebilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.   Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan aktivite olanakları ile de ilgi duydukları güzel sanatlar, spor vb. alanlarda yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir.

Okulumuzda eğitim ve öğretim, Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından

sürdürülmektedir. Tam gün ve karma eğitimin yapıldığı okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenmiş öğretim programlarının yanı sıra öğrencilerimiz; öğretmenler kurulu kararı, veli istek ve ihtiyaçları doğrultusunda seçmeli ders olarak, yabancı dil, bilgisayar, drama vb. çeşitli eğitimler almakta, sanat ve spor etkinliklerine katılmaktadır. İngilizce dersleriyle öğrencilerimize, Türkçe dışında başka bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak ve yabancı dili sevdirmek amaçlanmaktadır.

Okulumuzdaki eğitim ve öğretim çalışmaları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu yasal mevzuata ve buna bağlı olarak hazırlanan kurum yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.