Özel Okul Teşvik Başvuruları Başladı..İşte başvuru için gerekli belgeler...

Özel Okul Teşvik Başvuruları Başladı..İşte başvuru için gerekli belgeler...

2018 -2019 Eğitim Öğretim dönemi Özel Okul Teşvik Başvuruları için gerekli belgeler;

 

  1. öğrenci olimpiyatlara katıldı ise katılım belgesi.
  2. Öğrenci resmi makamlarca düzenlenen ulusal yarışmalarda derece almış ise başarı belgesi.
  3. Ailenin toplam gelirini gösterir resmi belgeler (Anne, baba ve hanede çalışan yada geliri olan diğer bireylerin gelirini gösterir resmi belgeler)
  4. Çalışanlar için Mayıs, Haziran, Temmuz aylarının maaş bordrolarından herhangi bir tanesi yeterli olacaktır.
  5. Serbest meslek sahipleri muhasebecilerinden alacakları 2018 2.dönem geçici gelir vergisi beyannamesi ile

         2018 için aylık ortalama net geliri gösteren belge.

  1. Varsa kira geliri ve bu geliri gösteren belgeler.
  2. Açıköğretim yada askeri lisede okuyan kardeş öğrenci belgesi.
  3. üniversitede okuyan kardeşin öğrenci belgesi.
  4. Harp ve vazife malûlü çocukların durumunu gösterir belge.
  5. Hanede çalışan (gelir getiren kimse) yada gelir sağlayan taşınmaz yok ise Mal Müdürlükleri,Sosyal Güvenlik Kurumlarından temin edilen gelirin olmama durumunu resmi belge ile belgelendirilmesi.

 

 

K12net Sistemi
Sınav Takvimi
Öğretmen Görüşme Saatleri
Yemekte Ne Var?