Hakkımızda

Özel Aksaray İsabet Okulları
 
  2014 yılında Eğitime dair yeni modellerini dile getirmek için 15 bin metrekarelik alana büyük bir itina ile inşa edildi. Bu kampüste Anasınıfı-İlkokul-Ortaokul ve 1 adet Okulumuzun bünyesinde Zafer Yurt binamız bulunmaktadır. Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel ve Özel Hedefleri doğrultusunda öğrencilerin, öğrenen merkezli programlar, disiplinler arası yaklaşımla ve uygulamalarıyla çok boyutlu öğrenme ortamları ve gelişim atölyelerinde aktif öğrenme etkinlikleri ile çağın gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojileri donanımıyla inceleme, araştırma ve projeler yardımıyla gelecek yönelimli olarak yetiştirilmesine önem verilmektedir. 
 
  Bunun yanı sıra örnek birer şahsiyet olabilmeleri amacıyla çocuklarımıza milli ve manevi değerlerin öğretilebilmesi için hazırlanmış Değerler Eğitimi Programı uygulanır. Okulumuzda her bir öğrenci haftada en az dört saat Kuran-ı Kerim, İlmihal, Peygamber Efendimizin Hayatı, Kuran- ı Kerim’ i Güzel Okuma konularında eğitim alırlar. Bu dersler alanlarının uzmanı olan personel tarafından verilir. Doğruluk, dürüstlük, merhamet, paylaşım, saygı, sevgi, hoşgörü, anne - baba ve kul hakkı, helal, haram, kardeşlik ve dostluk gibi temalarla ilgili her ay farklı bir konuya yer verilir. Bu değerlerle ilgili olarak dersler içerisinde ve dersler arası çalışmalar yapılır.
 
Bu anlayışla bütün öğrencilerimizin;
  • Temel bilgi ve becerilerde tüm kazanımları elde edebilmelerini,
  • Çevresine ve olaylara karşı farkındalık geliştirebilmelerini,
  • Olgu ve olayları çoklu bakış açısı ile değerlendirebilmelerini,
  • Global vizyon kazanmalarını (tüm dünyayı ilgilendiren sorunlar ve bunların Türkiye üzerindeki etkileri),
  • Problem çözme süreçlerini öğrenme ve uygulayabilmelerini,
  • Üretim ve paylaşım becerilerini geliştirebilmeyi,
  • En az bir sanat ve spor dalında yeterlik kazanabilmelerini,
  • Bireysel ve toplumsal sorumluluğun anlamı gereği okul içinde ve dışında sosyal sorumluluk gerektiren etkinliklerinde yer almasını hedeflemekteyiz.
 
  Okulumuzda bütün öğrencilere anadilimiz olan Türkçe’ den sonra ikinci bir dil olarak İngilizce’ nin öğretilmesine önem ve ağırlık verilir. Ayrıca öğrencilerimize Arapça, Almanca ve İtalyanca gibi ikinci bir yabancı dili de öğrenme imkânı sunulur. Öğrencilerimiz, 1.sınıftan itibaren İngilizce öğrenmeye başlarlar.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Misyonumuz
 
  Dünya ölçeğinde üstün nitelikli insan yetiştirmektir. Öğrencilerimizi zihinsel, duygusal, sosyal, bedensel ve ruhsal yönden geliştiriyoruz. Böylece onlara geleceğin bilim insanları, sanatçıları, yazarları, liderleri, sporcuları ve kaşifleri olma yolunu açıyoruz.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Vizyonumuz
 
  Geleceğe yön veren bir eğitim kurumu olmaktır. Yetiştirdiğimiz üstün nitelikli insanlarla daha nitelikli bir toplum ve daha yaşanabilir bir dünya inşa ediyoruz.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Özel Aksaray İsabet Okulları Kampüs Resimleri
 
 
Hakkımızda