Zeka Eğitimi

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli yetenek aklını kullanabilmesidir. Zekâ potansiyeli insana bahşedilmiş olağanüstü bir nimettir. İnsan, beyin potansiyelini kullanarak her türlü problemini çözer, sıra dışı fikirler ortaya koyar, hayatını kolaylaştıracak eserler üretir.

Müfredat her ne kadar yenilenip gelişse de okullarda uygulanan eğitim modeli çocukları sadece zihinsel bir varlık olarak ele alır, onların sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını yok sayar. Buna rağmen çocukların zihinsel gelişimi adına yapılanlara yakından bakıldığında görülen en önemli uygulama sürekli akademik bilgi yüklemektir. Çocuklar henüz ilköğretimin 4. ve 5. sınıfından itibaren yoğun akademik bilgi yüklemesi ve sınav hazırlığının stresine maruz bırakılırlar. Bu uygulama görünüşte çocukların zihinsel gelişimine önem verildiği intibaını uyandırsa da maalesef tam tersi etki yapar. Çocuklar problem çözme, analiz, sentez, sıra dışı düşünme, üretkenlik gibi temel zihinsel becerileri bile edinemezler. Sınavlar için ders çalışan, bir takım bilgileri sınav öncesi ezberleyerek sınıflarını geçen öğrenciler, düşünmeyi ve üretmeyi gerektiren hiçbir projeye yanaşmaz hale gelirler.

 Özetle mevcut eğitim sistemlerinde sürekli olarak akademik bilgi yüklenmektedir. Bu durumun ortaya çıkardığı eksiklikleri gidermek amacıyla Zihinsel Gelişim Eğitimi programı hazırlanmıştır. Bu programla öğrencilerin kazanmaları hedeflenen becerilerin bazıları aşağıdaki gibidir.

  1. Zekâ, Yetenek ve İlgi Alanı Eğitimi
  2. Üretken Düşünme Becerisi
  3. Özgün ve Yeni Fikirler Oluşturma Becerisi
  4. Dikkati Becerisini Arttırma Çalışmaları
  5. Mucitlik ve Proje Yapabilme Becerisi