Türkçe

Türkçe (Anadil) Öğretimi

İnsanların yaşamında anadillerinin çok önemli bir yeri vardır. Bireylerin başkaları ile sağlıklı iletişim kurabilmeleri, eğitimleri sırasında her türlü öğrenmeyi gerçekleştirebilmeleri büyük ölçüde anadilini etkili kullanm

alarına bağlıdır. Anadilini de etkili kullanma ancak iyi bir anadili eğitimi ile mümkündür.

Dili doğru ve düzgün kullanma doğuştan gelen bir beceri değildir. Doğrudan doğruya eğitimle gelen bir beceridir. Bu beceri ise uygun ortamda doğru yöntem ve uygulamalarla verilebilir.

 

Anadil (Türkçe) Öğretiminde Uygulanan Temel İlkeler:

1.      Dil doğal bir ortam içinde öğretilir.

2.      Anadil eğitiminde bütün derslerden faydalanılır.

3.      Okuma, yazma, anlatım, anlama, dinleme ve dilbilgisi faaliyetlerinin hepsine gereken ölçüde önem verilir.

4.      Anadil (Türkçe) eğitiminde çeşitli araç gereçlerden faydalanılır. Ders sadece anlatım yöntemi ile işlenmez. Teknoloji ürünleri gerektiği kadar kullanılır.

5.      Çocuk edebiyatı ürünlerinden yararlanılır. Öğrencilerin beynine ve kalbine kalıcı estetik imajlar düşürmek için onlara kültür yoğunluğu taşıyan eserler sunulur.

6.      Sözlü ve yazılı edebiyat ürünleri olan; masal, şiir, mani, tekerleme, sayışma, destan vb. ürünlerden dil gelişiminde ve dil zevkinin verilmesinde yararlanılır.

7.      Öğrencilere, anadil eğitimi ile edindikleri bilgi ve davranışları sunma imkânı verilir. Okul bünyesinde faaliyet gösteren gazete, dergi, radyo gibi basın yayın araçlarında öğrencilerin çalışmaları değerlendirilir.

8.      Öğrencilere hızlı okuma ve anlama kabiliyetini geliştirecek etkinlikler yapılır.

9.      Öğrencilerimize konuşma ve dinleme becerilerini geliştirecek etkinlikler yapılır.

10.    Öğrencilere yazılı anlatım eğitimi verilir