Sınıf Öğretmenliği

 

Zümre Vizyonu

Milli ve manevi değerlere sahip ve bunu hayatına yansıtabilen, teknolojik ve bilimsel gelişmelere açık, dünya ile kucaklaşabilecek evrensel değerlerle donanmış, üretken, araştıran ve sorgulayan, dil becerilerine hâkim bireyler yetiştirmek.

Zümrenin Amaçları

·         Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlamak

·         Kazanımları, seviyeye ve ilgi alanlarına uygun şekilde düzenleyerek ders içi etkinliklerle konulara hakim öğrenciler yetiştirmek

·         Öğrencileri ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilen bireyler olarak yetiştirmek

·         Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlamak

·         Mümkün olduğu kadar günlük hayatla ilişki kurarak dersleri yapılandırmak

Zümrenin Çalışma Prensipleri

Öğrencilerimizi; soran, sorgulayan, araştıran, inceleyen, öğrendiklerini günlük yaşamında rahatça kullanabilen bireyler olarak yetiştirmek için dersleri kolaylaştırarak, öğretici ve eğlendirici bir eğitim yöntemini benimsemek, çağımızın gerektirdiği öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak eğitim öğretime devam etmektir.