Okul Tanıtımı

Adana İsabet Okulları

Adana 'da  yapım aşamasından kısa bir süre sonra,   adından sıkça söz ettiren İsabet Okulları, Adana halkının kalbinde taht kurdu.

 

1- Adana İsabet Okulları hakkında bilgi verebilir misiniz?

“Zenginleştirilmiş Eğitim Modeli” isimli özgün eğitim modelimizle Adana halkının yoğun ilgisiyle karşılaştık

Adana İsabet Okullarında son teknoloji ile donatılmış dersliklerimiz aracılığıyla öğrencilerimizin düşünce dünyasını ve keşfetme duygusunu geliştiriyoruz.

Öğretmen kadromuz, Türkiye’nin, en seçkin özel eğitim kurumlarından transfer edilerek oluşturulmuştur.

Eğitim faaliyetlerimizi güçlendiren kulüplerimiz, öğrencilerimizin spordan sanata, yabancı dilden bilime farklı alanlarda donanımlı olmalarını ve yetenekleri doğrultusunda başarı kazanmalarını sağlıyor. Adana İsabet Okulları  olarak hedefimiz, dürüst, adil, sevgi dolu, iletişime acık, çözüm üreten, yenilikçi, üstün nitelikli insanlar yetiştirmektir.  

 

2. Zenginleştirilmiş Eğitim Modeli hakkında daha geniş bilgi verebilir misiniz?

Her çocuk eşsizdir ve zihinsel, duygusal, sosyal, bedensel ve ruhsal boyutlarıyla doğuştan getirdiği muhteşem bir potansiyele sahiptir. Zenginleştirilmiş Eğitim Model’inin hazırlanma amacı, insanda var olan bu potansiyelin bütün yönleriyle ortaya çıkarılabilmesi için gerekli eğitim ortamlarının oluşturulmasıdır.

Alanında marka olan akademisyen ve eğitimcilerden oluşan Bilimsel Danışma Kurulumuz tarafından geliştirilen ve patenti kurumumuza ait olan Zenginleştirilmiş Eğitim Modeli sayesinde öğrencilerimizin doğuştan getirdikleri yeteneklerini en iyi şekilde geliştirmektedir.

Eğitim modelimiz, çocuğu bir bütün olarak görmekte ve zihinsel, ruhsal, bedensel, duygusal ve sosyal olarak geliştirmeyi amaçlamaktadır.

3. Eğitim modeliniz, zihinsel, sosyal, duygusal, bedensel ve ruhsal gelişim alanlarıyla ilgili ne gibi farklı çalışmalar içeriyor?

Zihinsel gelişimi sağlayabilmek için Türkiye’de ilk ve tek olan zekâ atölyesini kuryoruz. Zekâ atölyesi Zenginleştirilmiş Eğitim Modelinin zihinsel gelişim kapsamında geliştirilen bir projedir. Zekâ atölyesinde öğrencilerimizle okul öncesinden 8.sınıfa kadar akıl oyunları, sıra dışı düşünme ve düşünce becerileri dersleri yapıyoruz.

 

Eğitim modelinin, sosyal gelişim bölümünde öğrencilerin temel iletişim becerilerini bilip uygulamaları, toplumsal nezaket kurallarını bilmeleri; yazılı ve sözlü ifade becerilerini etkili şekilde kullanmaları eğitim modelinin önemli hedeflerindendir.

Ayrıca, bu eğitim modelinin sosyal gelişim ayağında yabancı dil eğitimi önemli bir yer tutamaktadır. Bu kapsamda,  yabancı dil olarak uluslararası geçerliliği olan İngilizce, Çince ve Arapça, İspanyolca öğretilmektedir. Dil Eğitimi, anasınıfından 8. sınıfa kadar her seviyede modern dil eğitiminin gereği olan görsel, işitsel materyaller ve çeşitli etkinlikler ile desteklenerek kalıcı öğrenmeler sağlanarak yapılmaktadır.

Eğitim modelinin bir diğer bölümü de ruhsal gelişim. Ruhsal gelişim eğitimiyle öğrencilerin hayatın gerçek gayesini bulma, insan olarak tekâmül etme, ruh yüceliği, kendini bilmek, erdemli yaşamak gibi anlam arayışlarına sahip olmaları amaçlanmaktadır. Böylece aklı ve kalbi, mantığı ve gönlü dengede tutarak tekâmül etmelerini hedeflemekteyiz.

Öğrencilerin kendi duygularını ve başka insanların duygularını tanıyabilmesi, duygularını birbirinden ayırt edebilmesi ve bütün bu bilgileri düşünce ve davranışlarının oluşumunda doğru bir biçimde kullanabilmesi eğitim modelinin duygusal gelişim ayağı ile sağlanmaktadır.

Eğitim modelinin önemli ayaklarından birisi de bedensel gelişimdir. Bedensel gelişim eğitimiyle, öğrencilerin dengeli ve doğal ürünlerle beslenmeleri, spor yapmaları, planlı ve düzenli yaşamaları, temizlik, tertip ve düzen alışkanlığı kazanmalarını hedeflemekteyiz.

Bu eğitim modeliyle, insanlık için en önemli ihtiyaç olan üstün nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi hedeflenmiştir.  

 Adana İsabet Okulları  olarak, bize gösterdiğiniz yakın ilgiye teşekkür ederiz.