Matematik

Ülkemizde var olan matematik korkusunun temelinde matematik derslerinin eğlenceli değil de kurallarla dolu, anlaşılmaz ve karmaşık olarak sunulması vardır. Matematik aynı zamanda doğru ve tutarlı düşünmenin yöntemidir. Matematikte yeterlilik kazanmamış bireylerin sanatsal, bilimsel ve felsefî formasyon kazanmaları mümkün değildir.

  Okulumuzda matematik dersi eğlenceli, oyuna dayalı, keşfetme – buluş gibi kalıcı yöntemlerle matematik dersliğinde zengin materyaller eşliğinde işlenir. Çocuğun yaşamı boyunca bütün derslerde ve etkinliklerde başvuracağı ve kullanacağı becerileri kazandıran, sorun çözmede yardımcı olacak temel bir ders olarak düşünülür. Bu  “Eğlenceli Matematik” olarak özetlenir.

Okulumuzda, matematiksel zekâya ve düşünceye önem verilmekte ve matematik dersleri eğlenceli bir şekilde sunulmaktadır.