İsabet Okullarında İngilizce

Öğrencilerimizin yabancı dili konuşma, dinleme, anlama, okuma ve yazma becerilerini geliştirme çalışmalarına önem verilir. Cambridge Sınavlarına 3. sınıftan itibaren öğrencilerimizin katılımı sağlanarak, geldiğimiz nokta tespit edilir ve değerlendirilir. 

Dünyanın pek çok ülkesinde bulunan kardeş okullarımızla ortak projeler üreterek öğrencilerimize yabancı dili yerinde ve yaşayarak öğrenme imkanı sağlanır.