İngilizce

 

Yabancı Dil (İngilizce) çalışmaları, değişen ve gelişen durumlar da dikkate alınarak planlı ve programlı bir şekilde yapılır. Öğrencilerimizin yabancı dili konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirme çalışmalarına önem verilir. Haftada 8 ders saati olarak planlanan İngilizce eğitiminin bir ders saati, yabancı öğretmen tarafından verilir. Cambridge  Sınavlarına 3.sınıftan itibaren öğrencilerimizin katılımı sağlanarak geldiğimiz nokta tespit edilir ve değerlendirilir.

Özel eğitim kurumları artık kitle iletişim araçları ile uzak kavramının kalmadığı, uluslar arası ilişkilerin çok geliştiği dünyamızda öğrencilerinin en az iki yabancı dili iyi bilmeleri ve kullanmalarını gereğine inanmaktadır.