Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar Eğitimi

Görsel  sanat eğitimi, öğrencilerimizin görsel sanatlar ile ilgili bilgi ve becerileri kazanmalarının yanında,yeni bilgi ve beceri üretmelerini alışkanlık haline getirmeleri, görsel biçimlendirme yollarını kullanarak bireysel yeteneklerini keşfetmelerini, özgün sanatsal çalışmalar üreterek yaratıcılık ve estetik duygularını geliştirmelerini, başka kültür ve disiplinlerin ürünlerini sanatsal açıdan inceleyerek eleştirel düşünme ve algılama becerilerini geliştirmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

Görsel Sanatlar Öğrencinin;

  • Doğayı gözlemleme duyarlılığı kazanmasını, yeteneklerini fark ederek kendine güven duygusunu geliştirmesini, kendini ifade ederken görsel biçimlendirme yollarını kullanmasını amaçlar.
  • Algı birikimini, hayal  gücünü geliştirmesini, bu birikimlerini sanatsal anlatımlara dönüştürebilmesini, yeni durumlar karşısında özgün çözümler üretme becerisi kazanımlarını hedeflemeyi amaçlar.
  • Her türlü araç ve gereci kullanarak görsel anlatım diline dönüştürme becerisi kazanmasını,farklı tekniklerin anlatım zenginliği sağladığını keşfetmesini, amacına uygun malzemeyi seçme, malzemeden anlam çıkarma ve doğacak sorunlara teknik çözümler üretme becerisi kazanmasını sağlayan teknikler amaçlar.
  • Çizgi ve renk kullanımıyla duygularını yansıtabilmesini.
  • Kültürel değerleri tanıma ve değerlendirmeyi amaçlar.
  • Hayata bakış açısını genişleterek mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Görsel sanatlar dersi uygulama ağırlıklı olarak ;

  • Anasınıfı 2 ders, 1-8. sınıflarda 1 ders saati olarak planlanmıştır.
  • 1-2-3. Sınıflar: Varlıklar arasında ilişki kurma, uygulamalarda görsel sanatlar alanına yönelik iki ve üç boyutlu çalışmalar ile çoklu ortam çalışmalarına yer verilir.
  • 4-5. Sınıflar: Doğayı ve çevreyi gözlemleme duyarlılığı kazandırmak,kendine göre yorumlayabilmeleri için leke,  renkli resim teknikleri ,tasarım uygulamaları gibi konularda beceriler kazandırılır.
  • 6-7-8. Sınıflar: Karakalem, renkli resim teknikleri, perspektif, natürmort gibi tasarım bilgisi verilir. Bu konularla ilgili uygulama çalışmaları yaptırılır.

       Okulumuzda anasınıfından sekizinci sınıfa kadar öğrenim gören tüm öğrencilerimizin yapmış oldukları  sanatsal çalışmaları, yıl içinde yapmış olduğumuz sergi takvimine göre okul lobisinde sergilenmektedir. Görsel sanat dersini destekleyen, geliştiren ve öğrencilerimizi farklı farklı etkinliklerle buluşturan yarışma ve proje çalışmaları yapılmaktadır.