Fen Bilimleri

 

 

 

Zümre Vizyonu

Bireysel farklılıkları ne olursa olsun, bütün öğrencilerin fen Bilimleri okur-yazarı olarak yetişmesidir.

Zümrenin Amaçları

Fen Bilimleri ders zümresinin amacı öğrencilerin fen başarısını artırmak ve fen dersine olan ilginin sağlanması amaçlanmaktadır. Dersi anlaşılabilir, başarılabilir yapmak ve fen dersine karşı olan önyargıyı ortadan kaldırarak, aslında hayatın fenle iç içe olduğu ve gerekliliğini öğrencilere eğlenceli ve düşündürücü olarak vermek için yapılan bir planlı toplantıdır.

Fen Bilimleri öğreniminin temel amaçları söyle özetlenebilir: “Öğrencileri; ilgilenen, keşfeden, sorgulayabilen, doğru kararlar verebilen, sorun çözebilen, yeni teknolojileri anlayabilen ve kullanabilen, yenilerini geliştirebilen bireyler haline getirmeyi hedeflemektedir. Bu temel hedeflerin yanında, bu eğitimle, öğrencileri gelecekte seçecekleri mesleklere yönlendirmek, onlara çevre bilinci kazandırmak da amaçlanmaktadır.” Yukarıda sıralananların dışında, bir toplumun sağlıklı düşünebilen, kendine güvenen, doğayı kavrayabilen bireylerden oluşabilmesi için herkesin birer fen okuryazarı olması gerekir. Fen okuryazarlığı, aydın, olaylara saydam bakabilen bir kuşak yetiştirmek için alfabe öğrenme kadar önemli bir gereksinimdir. Bu gerçekleşmezse, toplumun bireyleri, pozitif düşünme yeteneğinden yoksun olacaklar, karşılaşılan her türlü sorunun çözümünde, bilimsel çözüm yerine bilim dışı arayışlara yönelebileceklerdir.

Zümrenin Hazırlık, Uygulama ve Değerlendirme Çalışmaları

 • Her hafta zümre başkanlarıyla bir araya gelmek
 • Okulun fen alanında belirlediği hedeflerin değerlendirilmesi
 • Fen Bilimleri dersinin öğrenci başarısındaki görevlerinin değerlendirilmesi
 • Haftalık ve yıllık planın takibi
 • Denemelerdeki fen netlerinin değerlendirilmesi
 • Fen Bilimleri dersinde yapılacak haftalık etkinliklerin değerlendirilmesi
 • Panoların hazırlanması
 • Çoklu Zekâya Dayalı Performans Gurupları oluşturarak, her öğrencinin öğrenebilirliğini sağlamak
 • Konu bitiminde yapılan quiz çalışmaları ile öğrenci eksiklerinin değerlendirilmesini sağlamak
 • Öğrencilere kavram haritası hazırlattırılarak, öğrencilerin kavram kargaşasından kurtulmasını sağlamak
 • Dönem içerisinde öğrencilere 2 adet yazılı uygulamak ve bu yazılıların analizleri hazırlamak
 • Performans ve proje ödevleri verilerek değerlendirme ölçekleri ile öğrencilere geri dönüt sağlamak