Din Kültürü

 

    

Zümre Vizyonu

      Kültürel mirası değerlendirebilen, yaşanan hayatı yorumlayabilen, problemlere çözüm üretebilen, Dinini kaynağından öğrenmesini ve araştırmasını bilen, sorunluluk sahibi nesiller yetiştirmektir.

      Zümrenin Amaçları

      Öğrencilerimizin zihninde insana, düşünceye, özgürlüğe, ahlak ve kültürel mirasa saygıya dayanan bir din öğretimi anlayışının yayılmasına katkıda bulunmak ve dinimizi örf adetlere göre değil kaynaklarından öğrenebilme ve araştırabilme becerisi kazandırmak. Ayrıca, dinimizi kaynağından doğru bir şekilde öğrenen öğrencilerimizin, öğrendiklerini doğru bir şekilde uygulamalarını sağlamak. Bu şekilde bir hayat sürdürmeyi hedefleyen öğrencilerimizde temel hedef olan “Hz. Allah (c.c.) ve Peygamber (s.a.v.)” sevgisini kazandırmaktır.

      Zümrenin Hazırlık, Uygulama ve Değerlendirme Çalışmaları

      Öğrenci merkezli dokümanlarla öğrenci gelişimi takip edilir. Ders sonlarında dersin anlaşılabilirliği konusunda soru-cevap tekniği kullanılır. Öğrenilecek dualar çizelgelerle takip edilir, dua ve surelerin manasını kavraması sağlanır. Konu bitiminde verilen performans görevleriyle değerlendirme yapılır. Derslerde özellikle öğrencilerin dersi anlatmalarına, slaytlarla ve soru-cevaplarla sunmalarına özen gösterilir.

      Zümrenin Çalışma Yöntemleri

      Haftanın belirli günlerinde bir araya gelip ortak çalışma yapmak. Derslerde uygulanacak etkinliklere karar vermek. Belirli gün ve haftalarla ilgili yapılacak çalışmalar için ön hazırlık yapmak. Öğrencilere verilecek etkinlik ve pano çalışmalarını belirlemek.

      Dini Bayramlar, Kandil gecelerimiz, Peygamberimizin Doğumu gibi önemli günlerde uygulayacağımız etkinliklerimizde öğrencilerimizi etkin kılmayı planlamak.